Κλασικά χαλιά PERSA

Κλασικό χαλί 1444 Red

Κλασικό χαλί 1444 Red

Κλασικό χαλί 1444 Red

Κλασικό χαλί 333 Red Persian

Κλασικό χαλί 333 Red Persian

Κλασικό χαλί 333 Red Persian

Κλασικό χαλί 358 Red

Κλασικό χαλί 358 Red

Κλασικό χαλί 358 Red

Κλασικό χαλί 1436 Red

Κλασικό χαλί 1436 Red

Κλασικό χαλί 1436 Red

Κλασικό χαλί 1436 Navy

Κλασικό χαλί 1436 Navy

Κλασικό χαλί 1436 Navy